?

Log in

No account? Create an account
Švedija. Upsala. Nežinomas studentas - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Švedija. Upsala. Nežinomas studentas [Oct. 23rd, 2007|06:21]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
Nežinomo studento atvaizdas.

Uppsala


naktis, šalta, bet rankos nesudreba. Jei įsižiūrėti, galima pastebėti Upsalos bažnyčios bokštus :-)

Uppsala
linkReply