?

Log in

No account? Create an account
Švedija. Stockholmas. Šuo - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Švedija. Stockholmas. Šuo [Oct. 24th, 2007|10:48]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
sweden street art

2007-10-20, Stockholmas. Elektros paskyrstymo dėžė
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
21:42 (UTC)
Tik dabar supratau. Žiūriu nematydamas...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
06:31 (UTC)
:-)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
09:44 (UTC)
sitas atvirksciai nei dauguma netashytai-profanisku cia,
patiko .)
puikiai apgalvotas , tobulai atliktas

ja
(Reply) (Thread)