?

Log in

No account? Create an account
I ♥ the world - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

I ♥ the world [Oct. 25th, 2007|23:36]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Pastebiu aplink labai daug meilės šiom dienom.

Netaupysiu.

Nes sočiai ir niekšų.Lukiškių aikštė (Naujamiestis); fotografuota 2007 10 20
linkReply