?

Log in

No account? Create an account
Švedija. Stockholmas. Stirna - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Švedija. Stockholmas. Stirna [Oct. 26th, 2007|11:01]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
sweden street art

bendras vaizdelis

sweden street art


2007-10-20
linkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: poluden
08:26 (UTC)
Ten begalės visokiausių lipdukų (žr. http://community.livejournal.com/bebralizdis/159046.html)
Fotkinau tik man labiausiai patikusias detales, kitaip tektų tik tuos lipdukus ir fotkint - jų ten milijonai :-)
(Reply) (Parent) (Thread)