?

Log in

No account? Create an account
Vieši sekmadienio eilėraščiai, 9: revoliucijos (Eglė Juodvalkė, Tomas Venclova) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 9: revoliucijos (Eglė Juodvalkė, Tomas Venclova) [Oct. 28th, 2007|15:57]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Eilėraščiai kopijuoti iš leidinio "Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija 2" (Vaga, 1995).

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07, 10 14, 10 21.


Pakalnės (Naujamiestis); fotografuota 2007 10 28
linkReply