?

Log in

No account? Create an account
Myliu... - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Myliu... [Oct. 31st, 2007|23:37]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Ramunėlę, kuklią lauko gėlę.

Vilniaus (Senamiestis); fotografuota 2007 10 23
linkReply

Comments:
From: zalias_bebras
06:38 (UTC)
Labai miela aplikacija. :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
23:47 (UTC)
Geras būdas prisipažinti, klijuojant ramūnėles tikėtinose pasijos parkavimosi vietose :-)
(Reply) (Thread)