?

Log in

No account? Create an account
Vieši sekmadienio eilėraščiai, 10: "Viešpats Mikis" (Mantas Gimžauskas) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 10: "Viešpats Mikis" (Mantas Gimžauskas) [Nov. 4th, 2007|16:49]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš tekstai.lt.

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07, 10 14, 10 21, 10 28.labas.co.uk/blog: Mantui Gimžauskui atminti.

Aukštaičių (Senamiestis); fotografuota 2007 11 04
linkReply

Comments:
[User Picture]From: black_paws
18:40 (UTC)
Tai kaip dėl frančizės?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
23:09 (UTC)
Mano autorinio šitame projekte nieko, tik priemonės. Imu svetimus eilėraščius, klijuoju, nes kažkada kažką pamačiau, ir įstrigo, taip pat todėl, kad tikiu, jog eilėraštis nustoja priklausyti vien autoriui po to, kai tampa reikalingas pirmam kitam žmogui, ir kad ne tik galima, bet reikia rodyti aplinkui vaikštantiems svetimus eilėraščius (pats nemoku jų rašyti) - gražius, svarbius, veikiančius mano gyvenime - nes taip kažkas sklinda priešinga svetimėjimui kryptimi.

Džiaugiuosi, jei pastūmiau! Laukiu
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: black_paws
13:42 (UTC)
Neturiu fotiko nei printerio, galvoju šiaip ranka rašyti ir Londone kabinti. Ač.
(Reply) (Parent) (Thread)