?

Log in

No account? Create an account
Vilnius. Savanorių pr. Protrūkis - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vilnius. Savanorių pr. Protrūkis [Nov. 8th, 2007|12:45]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
[Tags|, ]

vilnius, savanoriu pr

Kažkas apturėjo bent du dažų balionėlius ir norą ką nors išreikšti. Kalbus pasitaikė :-)

2007-11-07
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
22:25 (UTC)
Kontekstas:Turiu dar kelis protrūkius
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
00:08 (UTC)
UPS! geras :-) pasidalink ir likusiais!
(Reply) (Parent) (Thread)