?

Log in

No account? Create an account
Džonas - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Džonas [Nov. 10th, 2007|23:42]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Iš miniserijos "Džimis, Džonas ir Fredis", Nr. 2.

Jūs atpėjote kuris.

Basanavičiaus (Naujamiestis); fotografuota 2007 08 09
linkReply

Comments:
[User Picture]From: poluden
12:34 (UTC)
aplenkei :-) norejau pirmadieni postint :-)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
22:22 (UTC)
Meldžiu atleist. Viliuosi bent iš dalies atsilyginti pridėdamas tavo įrašui kontekstą, juk abu taip juos vertiname
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: poluden
00:10 (UTC)
Aš nepykstu, ką jūs! Pajutau, ką turbūt pajautė saulės_duktė http://community.livejournal.com/bebralizdis/147696.html
:-)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: poluden
00:14 (UTC)
hint: Ant Šilo tilto turėklų, pusėje arčiau centro naujas stensilas su mobiliaku "ar esi laisvas". Šiandien(vakar) pakeliui į aerouostą mačiau pro taksono langą. Grįšiu negreit, gal atsiras užsidegusių entuziastų nufotkinti (kol neužtepliojo)?
(Reply) (Parent) (Thread)