?

Log in

No account? Create an account
Vieši sekmadienio eilėraščiai, 11: "Augnelijų arija" (Kazys Binkis) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 11: "Augnelijų arija" (Kazys Binkis) [Nov. 11th, 2007|17:27]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš leidinio "Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija 1" (Vaga, 1991).

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07, 10 14, 10 21, 10 28, 11 04.

Senokai rašytas. Neužtikot Eldorado? Gal jau buvo.

Nebuvo čia nei čia.

Ir ne ekscentrika štai šitos augnelijos varomos.

Jasinskio (Naujamiestis); fotografuota 2007 11 11
linkReply