?

Log in

No account? Create an account
Fredis - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Fredis [Nov. 12th, 2007|22:41]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[music |fusedmarc - twin]

Iš miniserijos "Džimis, Džonas ir Fredis", Nr. 3, pabaiga.

Neries krantinė po Baltuoju tiltu (Naujamiestis); fotografuota 2007 09 07
linkReply

Comments:
From: zalias_bebras
07:16 (UTC)
Jei Fredžio nebuvo, tai kuris ten iš kompanijos tą parašė? :)
(Reply) (Thread)