?

Log in

No account? Create an account
Hey hey! Tu mus radai!!! - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Hey hey! Tu mus radai!!! [Nov. 15th, 2007|23:45]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Biuro priemonės gatvės komunikacijoje. Be problemų.

Lukiškių aikštė (Naujamiestis); fotografuota 2007 10 31
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
10:09 (UTC)
Svarsčiau! Bet jau buvo tokia "sąsaja". Nutariau susilaikyti. Nors šitas tikrai heyhoiškesnis :)
(Reply) (Parent) (Thread)