?

Log in

No account? Create an account
Alkoholis - pikčiausias žmonijos ateities priešas - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Alkoholis - pikčiausias žmonijos ateities priešas [Nov. 22nd, 2007|23:30]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]Atrodo kaip pilietinė iniciatyva, laikosi tartum su antspaudu - kas?

Sąsaja Bebralizdy: http://community.livejournal.com/bebralizdis/111300.html .

5-o maršruto autobusas; fotografuota 2007 11 15
linkReply

Comments:
From: zalias_bebras
08:29 (UTC)
Gal vairuotojas uždėjo? Kaip akcijos “Stop karui keliuose“ dalyvis... :)
(Reply) (Thread)