?

Log in

No account? Create an account
Vieši sekmadienio eilėraščiai, 13: "Išteisintas" (Antanas A. Jonynas) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 13: "Išteisintas" (Antanas A. Jonynas) [Nov. 25th, 2007|16:24]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš tekstai.lt.

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07, 10 14, 10 21, 10 28, 11 04, 11 11, 11 18.

Grįžęs pasiteisinsiu dėl trūkstamo žodžio.

Gedimino (Senamiestis); fotografuota 2007 11 25
linkReply