?

Log in

No account? Create an account
Vieši sekmadienio eilėraščiai, 14: "Aš nežinau" (Regina Biržinytė) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 14: "Aš nežinau" (Regina Biržinytė) [Dec. 2nd, 2007|16:24]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš leidinio "Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija 2" (Vaga, 1995).

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07, 10 14, 10 21, 10 28, 11 04, 11 11, 11 18, 11 25.

Trys dalykai. Pirmas: tikrinti tekstą (bet ką) ne kuo daugiau kartų iš eilės, o kelis su kuo ilgesniu atsitraukimu, kai grįžęs pamatai naujai. Antras: net negalvot apie pardavimą. Trečias: sveikintis su visais dvikojais savo laiptinėj be svarstymų, be skirstymo pagal kojų skaičių.

Žemynos (Pašilaičiai); fotografuota 2007 12 02
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
13:47 (UTC)

Is tiesu

labai puikus eilerastis...
(Reply) (Thread)