?

Log in

No account? Create an account
Kalėdų stebuklas - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Kalėdų stebuklas [Dec. 3rd, 2007|16:22]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[black_paws]
Image Hosted by ImageShack.us


Plakatas - iš metro stoties
Liežuviai - mano
Amy Winehouse makiažas - Kati


Image Hosted by ImageShack.us
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
21:07 (UTC)
Vagystė metro stotyje + vieno švenčiausių Vakarų civilizacijos simbolių išniekinimas panaudojant dvigubą šaltąjį ginklą (žirkles) - dvi bylos nuovadoje tyliai papilnėjo
(Reply) (Thread)