?

Log in

No account? Create an account
Vilnius. Požeminė stovėjimo aikštelė - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vilnius. Požeminė stovėjimo aikštelė [Dec. 4th, 2007|21:58]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
[Tags|, , ]

Vilnius. Požeminė stovėjimo aikštelė

Vilnius. Požeminė stovėjimo aikštelė

2007-11-28
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
04:42 (UTC)
Nebuvo. Įdėsiu kada nors dar vieną nieko tokį Duck
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
07:54 (UTC)
beje, kaip tu manai, ar ten šuo tunelyje, ar vaiduoklys be galvos, skrendantis į kairę? :-)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
07:56 (UTC)
Kartoju, tai Duck :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
08:14 (UTC)
а... :-)
(Reply) (Parent) (Thread)