?

Log in

No account? Create an account
Mantai visada tave prisiminsiu - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Mantai visada tave prisiminsiu [Dec. 4th, 2007|23:51]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Man tai šiąnakt nekliūna net "visada", šiaip jau nerimtas žodis.

Visada mėgsiu ir rodysiu tokius užrašus.

Mm, mmarkeriai.

Paupio (Užupis); fotografuota 2007 12 01
linkReply