?

Log in

No account? Create an account
Ryga. Katinas - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Ryga. Katinas [Dec. 6th, 2007|20:23]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
Riga

2007-09-17
linkReply

Comments:
From: zalias_bebras
19:51 (UTC)
Kakis, kaip braliūkai sako. Ir jie teisūs... :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
19:54 (UTC)
beje, tas katinas jūsų(taviškį) juzerpiką primeną, tik veidrodinis :-)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: zalias_bebras
20:12 (UTC)
Aha, čia mano šešėlis. :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: poluden
20:21 (UTC)
:-)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ankiuk
06:48 (UTC)
Классный котяка!
(Reply) (Thread)