?

Log in

No account? Create an account
Eine Zukunft - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Eine Zukunft [Dec. 6th, 2007|23:35]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Jogailos (Senamiestis); fotografuota 2007 12 05.

Subačiaus (Senamiestis); fotografuota 2007 12 01 ir 2007 12 05.

Gedimino (Naujamiestis); fotografuota 2007 12 05.

x lyčių, y orientacijų, z emancipacijų, vienas žmogiškumas, viena ateitis
linkReply