?

Log in

No account? Create an account
Vieši sekmadienio eilėraščiai, 15: ("Paimu Tavo pinigus") (Juozas Erlickas) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 15: ("Paimu Tavo pinigus") (Juozas Erlickas) [Dec. 9th, 2007|18:17]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Iš leidinio "Knyga" / Juozas Erlickas (Tyto alba, 1996).

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07, 10 14, 10 21, 10 28, 11 04, 11 11, 11 18, 11 25, 12 02.

Šiandien jeigu ne šitas, tai joks.

Ozo (Šeškinė); fotografuota 2007 12 09
linkReply