?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Brisiaus galas [Dec. 10th, 2007|15:18]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[shipokliakas]

Aš toks mažas
Aš niekuo neypatyngas
Aš kiemsargis šuo
Būda ir grandinė
Ant kaklo visą gyvenimą mane lydės

Paleiski...
Paleiskite mane į laisvę
Kuo aš blogesnis?
Už tuos kurie gyvena
Mieste, šiltuose namuose, šiltuose butuose
Prie dešrų...

Aš geras, aš ištikimas
Šeimininkas man spyrė su koja
Man skaudėjo, bet aš apsidžiaugiau
Ir tik liūdnai padėkojau...

Na žodžiu apie Brisių :)
(Iš Tymo turgaus)
Brisiaus balade


linkReply

Comments:
From: zalias_bebras
13:42 (UTC)
Autorių - ant prekystalio! :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: shipokliakas
19:31 (UTC)
Geras! Pasirodo, čia ne beveidis autorius.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: poluden
23:51 (UTC)
VU MAF(MIF) valdo! 97-98-aisiais juos net gyvai girdejau :-)
(Reply) (Parent) (Thread)