?

Log in

No account? Create an account
Vilnius. Rinktinės g. - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vilnius. Rinktinės g. [Dec. 10th, 2007|18:14]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
[Tags|]

Kuria

Kuria

atrodo, mačiau šiuos veidus iki Vilniuje atsiradus šiems linksmuoliams
linkReply

Comments:
[User Picture]From: maturegirl
16:22 (UTC)
O šitą radau prie įėjimo į požeminę pėsčiųjų perėją tarp VCUPo ir Europos, iš VCUPo pusės:Edited at 2007-12-10 04:22 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
16:30 (UTC)
supratau! Tai banginis :-)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
16:32 (UTC)
Kažkoks labai plėšrus banginis ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: poluden
16:50 (UTC)
jis šypsosi ;-)
(Reply) (Parent) (Thread)