?

Log in

No account? Create an account
Totorių g. - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Totorių g. [Dec. 11th, 2007|12:35]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]
[Tags|]
2007 12 09
linkReply

Comments:
(Deleted comment)
From: zalias_bebras
11:09 (UTC)
Ypač “buratino“. :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: poluden
11:31 (UTC)
menas! ne kitaip
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
20:02 (UTC)
Koks turėtų būti tagas? "Užsakomoji eksterjerų puošyba"? Siūlykit.

Atsiranda pagerintų sienučių. Dar viena: "Lietuviški valgiai" Kalvarijų tarp Konstitucijos ir Žaliojo
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
20:06 (UTC)
Ilgokas tagas ir sunkiai ištariamas.

Gal tiesiog "eksterjerai"?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
20:22 (UTC)
Ok. Užtenka ir "eksterjeruose" to, skant, legitimumo.

Šovė mintis pasiūlyti iki Naujų išrinkti čia geriausią Vilniaus eksterjerą ir įteikti savininkams (pereinamąjį) Bebralizdžio prizą. Dar nesiūlau, taguoju ligšiolinius
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
20:23 (UTC)
Puiki mintis!

Parašyk postą.
(Reply) (Parent) (Thread)