?

Log in

No account? Create an account
Svastikos interpretavimas - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Svastikos interpretavimas [Dec. 12th, 2007|13:56]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , , , ]Rusų (Senamiestis); fotografuota 2007 12 05 ir 2007 12 11.Įvažiavimas į Sereikiškių parką iš Maironio gatvės; fotografuota 2007 12 11.

Šitai daugiau kaip mėnuo.

Svastikos neinterpretavimas - tai juk irgi pozicija, ar ne, jaunieji vizualiojo ir taikomojo meno specialistai?

(Jeigu kada nors piešiu logotipą Bebralizdžiui, tuo pačiu pamėginsiu sukurti tarptautinį "pochui" simbolį)
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
13:00 (UTC)
Pasiginčykim dėl ko nors? Dėl svastikų?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
13:54 (UTC)
Kursiokas pasakojo, kai neužilgo po nepriklausomybės atgavimo į Lietuvą plūdo anglų kalbos mokytojai iš užsienio, atsirado ir jo Tauragės mokykloje tokia panelė. Karta prieš pamoką jis užrašė lentoje "Fuck", šiaip sau, neturėdamas nieko blogo omeny. Po skambučio įėjo mokytoja, pamatė žodį ir apsižliumbė.
Niekad nežinai, kaip tavo saviraiška kitą užgaus. Geriau nesireikšti neigiamais simboliais, kažkam tai tik terlionės, o kažkam žiauri emocinė našta. Koks tikslas didinti pykčio entropiją?
(Reply) (Parent) (Thread)
From: zalias_bebras
18:25 (UTC)
Pažinojau kaip tik vieną amerikietį Skotą, kuris čia pasisiūlė anglų kalbą mokinti 1993 metais. Jis kaip tik nuo šitų žodžių pradėjo, kad šeštokus sudominti... :)

Diferent strokes for diferent folks... ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: poluden
19:34 (UTC)
cheep success ;-)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: zalias_bebras
06:17 (UTC)
Be abejo! Bet, manau, kad jam antras žodis buvo svarbiau. :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: poluden
07:25 (UTC)
che-che :-)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: zalias_bebras
14:02 (UTC)
Kaip atrodytų “tarptautinis pochui simbolis“? :)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
From: zalias_bebras
18:18 (UTC)

Re: kas yra?

Tikiuosi, kad labai neįsižeisi, jei ačiū nepasakysiu. Kažkaip man išviečių tapyba neatrodo skoningai. ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
19:46 (UTC)
Ar bereikia sakyti, kad "okoški" mus įkvėpė(Reply) (Thread)