?

Log in

No account? Create an account
Helsinkis. Pitkäkoski - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Helsinkis. Pitkäkoski [Dec. 13th, 2007|00:30]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
Helsinki. Bridge over Vantaanjoki (in Pitkäkoski)

toks va tiltelis

Helsinki. Bridge over Vantaanjoki (in Pitkäkoski)

2007-09-01
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
20:04 (UTC)
Pretenzija į "beždžionių tiltą". Konstrukciškai nepagrįsta!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
21:28 (UTC)
kai suomiai stato pesčiųjų tiltą, jis atlaiko mažiausiai tanką (na, gerai, gaisrinį automobilį). Šis tiltelis palyginus su kitais - išties "bezdžionių" :-)
(Reply) (Parent) (Thread)