?

Log in

No account? Create an account
Gedinimo pr. 9. - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Gedinimo pr. 9. [Dec. 13th, 2007|22:12]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]


Jie tik apsimeta.

2007 12 09
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
20:28 (UTC)
Dar nesuprantu - jau patinka
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
20:32 (UTC)
O, neparašiau, kur nufotkinau. Tuoj.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
20:39 (UTC)
O, pavėlavau...

"Sąsajos Bebralizdy: http://community.livejournal.com/bebralizdis/46692.html "

;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
20:41 (UTC)
Beje, o kai tu atsimeni, kur kas fotografuota?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
21:10 (UTC)
Savaime. Smegenų niekada labai neapkraunu, tai jos turbūt mankštinasi, kai nematau, susigalvoja pratimų. Sako, joms reikia
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
23:13 (UTC)
Priminė šį vadą tavo prospektas.

(;;)
(Reply) (Thread)