?

Log in

No account? Create an account
1 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

1 [Dec. 14th, 2007|22:00]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tagai:

a la banksy | che guevara | džimis, džonas ir fredis | eksterjerai
| koldun | meilės pareiškimai | po langais mergaitės | stulpai | vieši sekmadienio eilėraščiai | vilniaus kailiai
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
23:05 (UTC)
Ei, patyrę: kaip pritvirtinti vieną įrašą pačiame viršuje? Datos užkėlimas komjunityje, regis, neveikia. Yra koks kitas paprastas būdas ar jau tik per custom css, s2 ir t. t.?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
12:52 (UTC)
Reikia ne tik užkelti datą, bet ir uždėti varnelę prie "Backdate entry" - Semagic'e yra tokia funkcija.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: ex_dzhey154
11:40 (UTC)
o kaip gi kuria??? :(
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
17:53 (UTC)
Velnias. Tikrai daug, reikia... (Nemėgstu jo)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
18:25 (UTC)
Laikinai ar ne, tagai atnaujinami įraše ----1---- (5-a meniu eilutė viršuj)
(Reply) (Thread)