?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Šv. Ignoto [Dec. 14th, 2007|22:56]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]


2007 12 09
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
22:48 (UTC)
O, jau. Prašėsi. Viena vertus, ntaip, tinka prie lūpų, o kita - norėjosi ko nors indėniškesnio, pavyzdžiui, jis galėjo išpūtinėti taikos dūmą su atitinkama mintim kontūro viduje, pavyzdžiui, "...kirvio lengvumas rankoje, šlapias skalpas, jų čaižus siaubas vigvamo tamsoje... plaukia į viršų ir nyksta... prakeikta diplomatija", pavyzdžiui...

Svarbu, kad pakėlė ragelį. Va čia irgi skambina:(Reply) (Thread)