?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

truputi klasikos.. Traku g. [Dec. 15th, 2007|20:35]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą
bebralizdis
[ex_dzhey154]
[Tags|]

linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
18:44 (UTC)
Jėga. Didžioji dalis mano Koldūno žuvo su hardu, o buvau normaliai surinkęs. Gal turi tą nešvankų rožinį stulpą iš Pilies gatvės? Jau beveik užmiršau, kaip atrodė :)
(Reply) (Thread)
From: ex_dzhey154
19:03 (UTC)
deja :(
(Reply) (Parent) (Thread)