?

Log in

No account? Create an account
Vieši sekmadienio eilėraščiai, 16: (be pavadinimo) (Tashunka) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 16: (be pavadinimo) (Tashunka) [Dec. 16th, 2007|23:57]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

rasyk.lt.

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07, 10 14, 10 21, 10 28, 11 04, 11 11, 11 18, 11 25, 12 02, 12 09.

Vėl / Vis dar nesinori skaityti ir rodyti to, ko ilgokai norėjosi. Šiandien ketinau skolintis praeivio rašyseną, bet galų gale nuklydau ten, kur prie manęs artėjo tik tamsa.

Pelesos (Rasos); fotografuota 2007 12 16
linkReply