?

Log in

No account? Create an account
Vilnius. Kovo 8-oji - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vilnius. Kovo 8-oji [Dec. 18th, 2007|22:49]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
[Tags|]

kuria

Ten dar daug šito gėrio

kuria

Gražus oras buvo šeštadienį, 2007-12-15, prie Neries, kur garlaivis žiemoja
linkReply

Comments:
From: zalias_bebras
07:28 (UTC)
O ant garlaivio bortų - dar nieko?... ;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
08:02 (UTC)
garlaivis remontuojamas, ten kažkokie žmonės lentas krauną, kažką daro. O aš pats nemegėjas paišyti, bo nemoku :-)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
15:26 (UTC)
O užrašyt nieko nenori? Pasakyt ko nors nepažįstamiems praeinantiesiems? Nebūtinai ant garlaivio, gal ant plastikinės smėliadėžės?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: poluden
15:37 (UTC)
minčių gal ir yra, nėra laiko ir, svarbiausia, įgūdžių :-)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: poluden
15:47 (UTC)
kai pamačiau šitą sieną įtariau tave :-)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
16:16 (UTC)
Va kaip tik - gaudžiau įgūdžius.

Jeigu yra tikimybė, kad kitais metais rasi minutę ir noro, padovanosiu markerį. Įgūdžiai čia nesvarbu, tikrai tikrai
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: poluden
16:22 (UTC)
aš mėgstu dovanas :-)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
16:26 (UTC)
Įkliuvo!

Apie Naujus kažkada
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: poluden
13:27 (UTC)
įkliuvau :-) Vilniuje būsiu 2007.12.28 - 2008.01.06
(Reply) (Parent) (Thread)