?

Log in

No account? Create an account
Vilnius. Esu, rašau - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vilnius. Esu, rašau [Dec. 19th, 2007|17:44]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
rašmenys prie žiemojančio garlaivio

ir visas alfabetas (na, beveik visas)

rašmenys prie žiemojančio garlaivio

2007-12-15, prie žiemojančio garlaivio
linkReply