?

Log in

No account? Create an account
Vilnius. Labas vakaras, ponia - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vilnius. Labas vakaras, ponia [Dec. 20th, 2007|08:41]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
meškiukas

Nes mes rimti,
Rimtai galvojam,
Mes rimtas
Rimtai traktuojam.

Labas vakaras, ponia,
O ar jūs tikrai rimta?


meškiukas

2007-12-15
linkReply

Comments:
From: zalias_bebras
08:20 (UTC)
Panašu į šnipą, išviliotą iš slėptuvės kavos aromato... :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
09:00 (UTC)
Puikiai tinka :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
09:10 (UTC)
as tik nufotkinau ir interpretavau :-)
(Reply) (Parent) (Thread)