?

Log in

No account? Create an account
"Gatvė - tai mano gyvenimas" - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

"Gatvė - tai mano gyvenimas" [Dec. 28th, 2007|23:55]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Parašas:

Bokšto (Senamiestis); fotografuota 2007 12 05Gedimino (Naujamiestis); fotografuota 2007 12 27

Sąsaja: http://community.livejournal.com/bebralizdis/163782.html
linkReply

Comments:
[User Picture]From: poluden
10:48 (UTC)
geras :-) mano vardas stebuklingai atsirado Bokšto g-vėje :-) Išties, Kalėdos - stebuklų metai :-)
(Reply) (Thread)