?

Log in

No account? Create an account
Vieši sekmadienio eilėraščiai, 18: ("Debesys raini") (Laurynas Rimševičius) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 18: ("Debesys raini") (Laurynas Rimševičius) [Dec. 30th, 2007|23:12]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš leidinio "Poezijos pavasaris 2001" (Vaga, 2001).

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07, 10 14, 10 21, 10 28, 11 04, 11 11, 11 18, 11 25, 12 02, 12 09, 12 16, 12 23.

Mantra. Po ilgoko laiko vėl giliai apsidžiaugiau eilėraščiu.

Tikiuosi, kad kas nors norės parsinešti.

Vokiečių (Senamiestis); fotografuota 2007 12 30
linkReply