?

Log in

No account? Create an account
komm zu mir / viens :-) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

komm zu mir / viens :-) [Jan. 3rd, 2008|19:43]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
Žmogas

Žodžiu, ateik :-)

Žmogas

Vilniuje prie Šilo tilto, 2007-12-15
linkReply

Comments:
From: ex_dzhey154
18:03 (UTC)
man tai labiau IKI reklama patinka..kur beeitum, vistiek ateisi i IKI.. cia tai jau tikrai komm zu mir..
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
22:40 (UTC)
tavo tiesa :-) Maksimos mieste tai retas reiškinys.
(Reply) (Parent) (Thread)