?

Log in

No account? Create an account
Italy. Be unique - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Italy. Be unique [Jan. 4th, 2008|00:54]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
italy ornavasso

be unique

italy ornavasso
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
23:28 (UTC)
Geras patarimas. Džinsų reklamai.

Nepatinka.

Labai patiktų, jei sužinočiau, kad siužetas buvo surežisuotas apie tą beveik žuvies formos ištrupėjusio tinko plotelį ir tikroji mintis - kai jautiesi toks nuostabiai vienintelis baltas tarp juodų, tikrai yra kas nors įdubesnis
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
07:46 (UTC)
jo, nieko ypatingo
(Reply) (Parent) (Thread)