?

Log in

No account? Create an account
(not) bombs - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

(not) bombs [Jan. 4th, 2008|00:59]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]


Daukšos (Senamiestis); fotografuota 2008 01 03.

Kelios bombos į !wea štabą (Bebralizdis minimas nuo 21:23).

Visgi toliau rodysiu shood artą, Leon, nyru vis giliau
linkReply

Comments:
From: (Anonymous)
11:14 (UTC)

leon is #!wea kanalo

mes turim ir geru irashu
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
18:21 (UTC)

Re: leon is #!wea kanalo

Jūsų teisė.

Kodėl kūryboje vaizduojate moterų smurtą prieš vyrus?
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
12:17 (UTC)

Re: leon is #!wea kanalo

nepamenu tokio, gal galima pavyzdžių?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
15:27 (UTC)

Re: leon is #!wea kanalo

(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
17:27 (UTC)

Re: leon is #!wea kanalo

čia nemano kūrinys, neturiu su juo nieko bendra.
(Reply) (Parent) (Thread)