?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Žaisime piratus! [Feb. 9th, 2008|23:06]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , ]

Iš serijos "Patriotizmas, nacionalizmas, šovinizmas, kosmopolitizmas, neonacizmas, antifa", Nr. 4. Bus daugiau. Visus ankstesnius įrašus galima rasti pagal tagą "4 ideologijos".

Gilaus užkampio sekli dirva. Čia nesudygsta didžios idėjos. Nei prakeiktos čia prigyti gali. Bet jau įvedė internetą. Vilniaus pramuštgalviai siunčiasi grėsmingų paveikslėlių.

Aušros Vartų (Senamiestis); fotografuota 2008 02 02
linkReply