?

Log in

No account? Create an account
Vieši sekmadienio eilėraščiai, 25: "Svetimas gimtasis" (Kęstutis Navakas) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 25: "Svetimas gimtasis" (Kęstutis Navakas) [Feb. 17th, 2008|23:46]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš leidinio "Poezijos pavasaris '90" (Vaga, 1990).

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07, 10 14, 10 21, 10 28, 11 04, 11 11, 11 18, 11 25, 12 02, 12 09, 12 16, 12 23, 12 30, 01 06, 01 13, 01 20, 01 27, 02 03, 02 10.

Sakyčiau "ohoho" net žinodamas, kad tikrai niekada neišmoksiu.

Kęstučio (Žvėrynas); fotografuota 2008 02 17
linkReply

Comments:
[User Picture]From: maturegirl
17:20 (UTC)
Cha, ant "Lietuvos žinių" :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
18:09 (UTC)
Mačiau. Kažkiek kuteno tas stambaus viešintojo artumas. Bet pagrindinė priežastis - apšvietimas
(Reply) (Parent) (Thread)