?

Log in

No account? Create an account
Vieši sekmadienio eilėraščiai, 27: "Iš susirašinėjimų" (Dainius Dirgėla) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 27: "Iš susirašinėjimų" (Dainius Dirgėla) [Mar. 2nd, 2008|16:59]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš leidinio "Poezijos pavasaris '93" (Vaga, 1993).

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07, 10 14, 10 21, 10 28, 11 04, 11 11, 11 18, 11 25, 12 02, 12 09, 12 16, 12 23, 12 30, 01 06, 01 13, 01 20, 01 27, 02 03, 02 10, 02 17, 02 24.

Kopijuota nuo nurašyta.

Sąsaja Bebralizdy: http://community.livejournal.com/bebralizdis/2612.html .

T.(adeušo) Kosciuškos (Užupis); fotografuota 2008 03 02
linkReply

Comments:
[User Picture]From: poluden
18:01 (UTC)
o už kampo - almamatėr švyti :-)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
19:54 (UTC)
Balys Dvarionas!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
19:57 (UTC)
Čiurlionis ir Dvarionis
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: poluden
20:08 (UTC)
jo, Čiurlionkė ir Dvarionkė :-) Dvarionkė valdo :-)
(Reply) (Parent) (Thread)