?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 28: "Lietuva" (Jonas Strielkūnas) [Mar. 9th, 2008|23:16]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Tekstas kopijuotas iš tekstai.lt.

Ankstesnių sekmadienių įrašai: 09 02, 09 09, 09 16, 09 23, 09 30, 10 07, 10 14, 10 21, 10 28, 11 04, 11 11, 11 18, 11 25, 12 02, 12 09, 12 16, 12 23, 12 30, 01 06, 01 13, 01 20, 01 27, 02 03, 02 10, 02 17, 02 24, 03 02.

"...ugnis, kurią kūrenam, / ir kurioj sudegsime visi". Gerai, ne?

Gedimino pilies kalnas (Senamiestis); fotografuota 2008 03 10
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
16:05 (UTC)
Ogi trūksta pirmos strofos.

"Lietuva — kaip šūvis į krūtinę,
Lietuva — kaip skrydis lig dangaus,
Kaip diena pirma ir paskutinė,
Už kurios lyg skęstantis laikaus."
(Reply) (Thread)