?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Pieštinis asmeninis [Mar. 15th, 2008|23:56]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]Paupio (Užupis); fotografuota 2006 09 14
linkReply

Comments:
[User Picture]From: scania_gti
19:07 (UTC)
...ir nereikia jokios antivirusinės, jokių atnaujinimų ar licenzijų... Tik lietaus bijok :)
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
21:45 (UTC)

po 10 000 metų

kabės iškirptas muziejuje
kaip priešistorės laikmečio primityvios technikos ir jos garbinimo pavyzdys

vadinsis - garsioji siena Вилнюс.
(Reply) (Thread)