?

Log in

No account? Create an account
April 29th, 2006 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

April 29th, 2006

Mūsų Vokiečių gatvėj, yo. [Apr. 29th, 2006|13:22]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[konunga]
[Tags|, ]
[location |virtuvė]
[mood |gera]
[music |nėra]

STOP EAT THE MEAT
KODĖL BENDRAUJI SU VIDMA JAI JAU JO NEKENTI
STOP EAT THE MEAT, MYLIU ZUIKI =) SKA!, SCHOOL SUCKS!
JEI JAU AŠ ESU KITOKS, tai dar nereiškia, kad aš NESVEIKAS!
defDUMp MUSIC AND POETRY - ARE THE WEAPONS, WE ARE THE MUNITION!

link7 comments|post comment

užupyje [Apr. 29th, 2006|16:29]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[pbg]
[Tags|, ]

linkpost comment

navigation
[ viewing | April 29th, 2006 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]