?

Log in

No account? Create an account
August 17th, 2006 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

August 17th, 2006

Žemėlapis [Aug. 17th, 2006|17:37]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]
[Tags|, ]

Per atostogas užsukom į Klaipėdą. Bus daug nuotraukų. Po vieną per dieną, kaip visada.

Šitas paveiksliukas turbūt didžiausiausias visam mieste :)
linkpost comment

navigation
[ viewing | August 17th, 2006 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]