?

Log in

No account? Create an account
December 29th, 2006 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

December 29th, 2006

Moment [Dec. 29th, 2006|10:43]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]

Ryga, 2005 12 02
by deja_voodoo
linkpost comment

Kāds, kurš saka: "Tas nav izdarāms, nekad nedrīkst pārtraukt kādu, kurš to dara." [Dec. 29th, 2006|19:56]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Šokoladinis Kalėdų senis tam, kurio vertimas man patiks labiausiai (bus tiksliausias ir sklandus, kaip aš tai suprantu).

===

Būtų įdomu apsikeisti čia "street art" ir kitų sąvokųsampratom 2007-ais.Ryga; fotografuota 2005 12 17
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 29th, 2006 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]