?

Log in

No account? Create an account
January 24th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

January 24th, 2007

"C'est la Vie" [Jan. 24th, 2007|02:18]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]


"Trys apleisti namai sostinės Bokšto gatvėje devynias dienas – nuo balandžio 21 iki 30 d. – atgis neįprastame meno projekte. Nenaudojamų pastatų languose atsiras didžiulės jaunų fotomenininkių nuotraukos. Taip bus įgyvendintas projektas "C‘est la Vie" (pranc. "Toks gyvenimas"), kurį organizuoja viešoji įstaiga "Dialogo turai" ir Vilniaus dailės akademijos UNESCO katedra. Senų, apleistų namų langų nišose bus įmontuotos Alicijos Makauskaitės, Džildos Makačinaitės ir Rimos Virbauskaitės fotografijos" (iš vtv.lt).

Bokšto (Senamiestis); fotografuota 2006 04 27

link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | January 24th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]