?

Log in

No account? Create an account
February 16th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

February 16th, 2007

didžiuojuos: aš esu lietuvis [Feb. 16th, 2007|18:43]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , , ]

/ lietuvis ŽMOGUS VILNIUS ANTIFA.

Iš serijos "Patriotizmas, nacionalizmas, šovinizmas, kosmopolitizmas, neonacizmas, antifa", Nr. 3.Ukmergės (Šeškinė); fotografuota 2006 07 03
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | February 16th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]