?

Log in

No account? Create an account
February 26th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

February 26th, 2007

Dūkštų (Šeškinė) [Feb. 26th, 2007|23:53]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Kaip teigė anuomet šaltiniai Vilniaus lopšelyje-darželyje Nr. 156, bepasibaigiantys milicininkai dar belsdavosi į duris ir kažkodėl reikalaudavo likviduoti tokius peliukus (šuniukus, ančiukus), kurių atitirpstant ėmė užderėti balkonuose.
Tiesa, šaltiniai čiurleno ir apie penkias kapeikas, kurias užkasus va ten po krūmais prie tvoros ir pagal nustatytą procedūrą apsisukus ant jų kulnu, galima oru ištrūkti iš mūsiškio jaunučių sielų kalėjimo, prakeiktos pietų miegelio karalystės... ir apie lemtinguosius tris raudonus taškelius, įsižiebiančius vonios kambario veidrodyje, jei užtrenki duris, likdamas visiškoje tamsoje...Fotografuota 2007 01 28

dar 1Collapse )
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | February 26th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]